Anàlisi amb perspectiva de gènere de la revista municipal

Anàlisi amb perspectiva  de gènere  de la revista  municipal. Juny del 2017.