Gestió de residus i neteja. Cap a un nou model i per una participació real!

El passat 15 de novembre l’Ajuntament del Prat presentava sota el nom de 'procés participatiu' una campanya pública sobre el servei de recollida de residus i neteja, gestió privatitzada que l’any vinent veu acabar l’actual contracte.

Quina és la realitat però de la gestió dels residus i la neteja al Prat? En què queda aquest 'procés participatiu'?

Des de la CUP hem elaborat un document d'anàlisi i propostes que hem sintetitzat en aquest vuit punts:

Fals procés participatiu.
El que s’ha venut com un procés participatiu ha resultat ser només una enquesta. No s’ha donat cap informació sobre la gestió d’aquest servei públic. L’Ajuntament (ICV-PSC) ha presentat una campanya propagandística per cobrir-se les espatlles i avalar el manteniment d’un servei públic en mans privades. 

Privatització serveis públics.
Les empreses privades es lucren amb l’espoli dels recursos públics, generant monopolis privats. Adquireixen un enorme poder econòmic i pressionen a l’administració al seu favor. Només la prestació directa de serveis públics permet mantenir el control d’un servei que ha de ser de proximitat, transparent i vinculat al municipi

Sobrecostos. 
La contractació a empreses privades suposa un sobrecost d’un 27% en la gestió de residus, i d’un 71% en el servei de neteja, amb un 90% menys de papereres i menys personal perquè el servei és més automatitzat.

Sense control de les condicions laborals.
En la privatització de serveis públics les grans empreses privades treuen suculents beneficis a costa d’empitjorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Municipalització.
Un servei prestat directament pel municipi permet un control directe, capaç de connectar amb les necessitats de la ciutadania. Ens garanteix un servei de proximitat, més econòmic i que pot ser de millor qualitat. Garanteix les condicions laborals i els drets dels treballadors i treballadores. I a més, els beneficis que es generen reverteixen en la comunitat i no en una gran empresa.

Participació real.
Un procés participatiu real ha de donar a la ciutadania tota la informació necessària. Com es gestiona, qui ho fa, quins costos té, etc. Avancem cap a una democràcia directa i participativa.

Cap al residu zero.
El model actual de gestió de residus ni és adequat ni és sostenible. El model de residu zero tendeix a reduir al màxim els residus que no són reciclats, aconseguint una millora mediambiental i social i generant a la vegada més llocs de treball.

Porta a porta.
La forma més ràpida i efectiva d’incrementar els resultats quantitatius i qualitatius de la recollida selectiva és implantar el porta a porta. Aquest sistema permetria passar del 39% al 70-80% de recollida selectiva.

Avancem cap a la municipalització i la gestió col·lectiva dels serveis públics!

Aquí pots llegir el nostre document d'anàlisi i propostes.

Hem d'avançar cap a la municipalització i la gestió col·lectiva dels serveis